Uplatnění

V závislosti na volbě své specializace naleznou absolventi navazujícího magisterského studia oboru Výpočetní vědy uplatnění v celé škále firem ale i v akademické sféře.

V PRŮBĚHU STUDIA

Studenti se již během studia budou moci zapojit do řešení projektů studentské grantové soutěže. Získají tak nejen stipendium, ale především možnost podílet se na aktuálním výzkumu na IT4Innovations a účastnit se mezinárodních konferencí či stáží.

Díky členství IT4Innovations ve sdružení evropských superpočítačových center PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) a jeho programu Summer of HPC mohou studenti strávit léto v některém z evropských superpočítačových center.

Summer of HPC logo

Martin_Moudry„Studuji magisterský obor Informatika a výpočetní technika a zároveň jsem zaměstnán na IT4I jako programátor, kde se zabývám především optimalizací datových struktur pro ukládání časoprostorových dat. Je skvělé mít možnost již během studijí využít nabyté znalosti a moci cestovat. V září pojedu na konferenci EuroMPI ve francouzském Bordaux.Těším se, že získám nové zkušenosti a znalosti, které se nedají nabýt ve školní lavici.”

Bc. Martin Moudrý,

student 1. ročníku magisterského studia na VŠB – TU Ostrava

AKADEMICKÁ KARIÉRA

Nadaní absolventi mohou pokračovat v akademické kariéře. Jako její start si mohou zvolit některý z příbuzných doktorských studijních programů z nabídky naší školy či ostatních škol v České republice a zahraničí. Jednou z možností je navazující doktorský program Výpočetní vědy garantovaný ústavem IT4Innovations. Rozhodnou-li se pokračovat ve studiu, otevřou se studentům další příležitosti účastnit se mezinárodních sezónních škol a významných konferencí, či možnost vycestovat na stáž na zahraniční univerzity, a nebo výzkumná centra.

kam_002

merta_01_small„Myslím si, že možnost využívat pro svou doktorskou práci superpočítače IT4Innovations měla podstatný vliv na to, že jsem Fourierovu cenu vyhrál. Anselm sice není v provozu příliš dlouho, ale i tak si dnes už svůj výzkum bez využití superpočítačových prostředků IT4Innovations stěží dokážu představit.“

Michal Merta

Student doktorského studia

Researcher na IT4Innovations

FIRMY

Odborníci schopní využít výkonných výpočetních prostředků v kombinaci s moderními informatickými, matematickými a statistickými metodami zpracování dat naleznou uplatnění v softwarových firmách, ve společnostech, zabývajících se dolováním informací z velkého množství dat, provozujících internetové vyhledávače či v analytických odděleních bank a jiných velkých společností.

O odborníky, kteří dokáží využít znalostí HPC v kombinaci s dalšími obory, jako je výpočetní mechanika či fyzika a chemie, je rovněž zájem ve vývojových odděleních velkých firem, mezi strojírenskými a technologickými společnostmi a high-tech firmami malé a střední velikosti.

Díky solidní jazykové průpravě a možnosti zapojit se do práce v mezinárodním kolektivu by pro absolventy neměl být problém uplatnit se ve významných nadnárodních společnostech.

Health care professionals working in laboratory.
Skoda_Logo_CMYK

“ŠKODA AUTO si uvědomuje potřebu rozšiřovat svůj vývojářský a výzkumný tým o odborníky z oblasti High Performance Computing a výpočetních věd. Absolventi nového studijního programu Výpočetní vědy garantovaného centrem IT4Innovations u nás zcela jistě najdou uplatnění. Těžiště naší spolupráce s centrem IT4Innovations vidíme ve výchově odborníků, a proto jsme se rozhodli pro podporu studia HPC v Ostravě.”

Petr Rešl,

Head of IT Services Department

“V současnosti spolupracujeme s výzkumníky z IT4Innovations národního superpočítačového centra na vývoji nových senzorů pro automobilový průmysl. Využití HPC nástrojů zde výrazně zkracuje dobu řešení jednotlivých úloh, a tím i celý proces vývoje. Studium oboru Výpočetní vědy jsme se rozhodli podpořit proto, že zajistí dostatek kvalifikovaných odborníků na HPC, jenž jsou v našem oboru podnikání velmi potřeba.“

 

Ing. Jiří Baraňák

Mechanical Engineer

continental_2

Využijte možnost studovat obor, který nemá v celé České republice obdoby. Naučíte se efektivně programovat a využívat výpočetní zdroje k řešení náročných úloh z praxe. Nabyté znalosti využijete, ať už budete mít k dispozici obyčejný laptop, výkonnou pracovní stanici, nebo rovnou superpočítač.