Průmyslové aplikace

Mechanika_pictAbsolvent celoškolského studijního oboru Výpočetní vědy se zaměřením na průmyslové aplikace získá nejen základní teoretické a praktické znalosti a dovednosti z oblasti High Performance Computing, ale díky svému zaměření na výpočetní mechaniku i z oblasti mechaniky kontinua. Již v rámci magisterského studia se budou moci studenti zapojit do týmů řešících různorodé projekty od projektů v rámci Studentské grantové soutěže (SGS) přes národní granty až po projekty v rámci mezinárodní spolupráce.

Získané znalosti bude absolvent schopen uplatnit při řešení problémů z inženýrské praxe s využitím HPC. Právě kombinace hluboké znalosti HPC se znalostmi numerických metod pro řešení náročných úloh z oblasti strukturální mechaniky a mechaniky proudění umožní uplatnění absolventa s touto specializací ve vývojových odděleních firem využívajících nejmodernějších technologií k vývoji nových produktů. Další možností uplatnění je pokračování ve studiu v navazujícím doktorském programu Výpočetní vědy a následná akademická kariéra nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Témata diplomových prací

Student si v rámci specializace může zvolit např. z těchto témat diplomových prací:

  • Využití HPC pro řešení problémů tepelného záření
  • Implementace nestlačitelného proudění do knihovny ESPRESO
  • Implementace termoelasticity do knihovny ESPRESO
  • Vytvoření metodiky pro řešení vibroakustiky s využitím knihoven ESPRESO a BEM4I
  • OpenFOAM: Implementace aplikace pro predikce akustických emisí
  • OpenFOAM: Vytvoření metodiky výpočtu koeficientu odporu prostředí


Využijte možnost studovat obor, který nemá v celé České republice obdoby. Naučíte se efektivně programovat a využívat výpočetní zdroje k řešení náročných úloh z praxe. Nabyté znalosti využijete, ať už budete mít k dispozici obyčejný laptop, výkonnou pracovní stanici, nebo rovnou superpočítač.