Numerické paralelní algoritmy

Matematika_pictStudium celoškolského studijního programu Výpočetní vědy navazuje na bakalářské obory v příbuzných oblastech IT. Během studia se student seznámí s možnostmi efektivního využití moderních výpočetních prostředků, ať už se jedná o HPC architektury superpočítačových center nebo vícejádrové procesory běžně využívané v osobních počítačích.

Při studiu v rámci specializace numerické paralelní algoritmy je kladen důraz nejen na vývoj a implementaci paralelně škálovatelných algoritmů numerické matematiky, ale i na matematickou teorii, na níž je rozvoj těchto metod založen. Student tak získá komplexní znalosti potřebné k řešení rozsáhlých matematických problémů od analýzy zadání až po realizaci na výkonných superpočítačích.

Absolvent programu najde uplatnění ve společnostech zabývajících se vývojem software, jako výpočtář ve vývojových odděleních průmyslových pracovišť, či v akademické sféře. Úspěšný student může na studium navázat v rámci stejnojmenného doktorského programu.

Témata diplomových prací

Student si v rámci specializace může zvolit např. z těchto témat diplomových prací:

  • Paralelní implementace deflated verzí sdružených gradientů
  • Paralelizace hrubého problému TFETI-1 metody
  • Paralelní implementace FETI-2 metody do knihovny PERMON
  • Paralelní implementace s-krokové verze sdružených gradientů a její optimalizace s využitím skryté komunikace
  • OpenFOAM: Implementace paralelní aplikace pro tvorbu pravidelných sítí

Využijte možnost studovat obor, který nemá v celé České republice obdoby. Naučíte se efektivně programovat a využívat výpočetní zdroje k řešení náročných úloh z praxe. Nabyté znalosti využijete, ať už budete mít k dispozici obyčejný laptop, výkonnou pracovní stanici, nebo rovnou superpočítač.