Datové analýzy a vizualizace

Informatika_pictDíky neustálému vývoji v oblasti superpočítačových technologií a teoretických metod je zapotřebí vychovávat odborníky, kteří budou schopni obsluhovat a efektivně využívat nejmodernější výpočetní prostředky ve výzkumných a výpočetních odděleních. Studenti oboru Výpočetní vědy se specializací výpočetní informatika by se měli stát právě zmiňovanými experty.

Studium naváže na základní znalosti z oblasti IT získané při bakalářském studiu a bude je dále rozvíjet. Důraz je při studiu kladen zejména na analýzu a zpracování dat, efektivní využití HPC architektur, paralelní programování, numerické metody a machine learning.

Absolvent studijního oboru Výpočetní vědy se zaměřením datové analýzy a vizualizace získá komplexní znalosti a zkušenosti pokrývající širokou problematiku HPC, a to jak v oblasti počítačových architektur, paralelního programování a datových struktur, tak i ve zpracovávání rozsáhlých dat a jejich analýze.

Témata diplomových prací

Student si v rámci specializace může zvolit např. z těchto témat diplomových prací:

 • Technologie Hadoop a její využití při analýze dat
 • Srovnání Task Parallel Library a OpenMP
 • Implementace Deep learning algoritmu pro akcelerátory
 • Analýza rozsáhlých logů pomocí metody sequence alignment
 • Využití HPC pro řešení problému optimalizace přeprav
 • Využití HPC pro analýzu časových řad zatížených neurčitostí
 • 3D vizualizace dopravní situace (via RODOS)
 • Virtuální simulátor pro VaVR laboratoř
 • Multiple Kinect a jeho použití
 • Renderování v prostředí Blender Cycles za pomocí Message Passing Interface (MPI)
 • Interaktivní zobrazování mezivýsledků z OpenFOAMu v Blender Cycles
 • Vývoj modulů pro aplikace COVISE/OpenCOVER pro VaVR laboratoř

Využijte možnost studovat obor, který nemá v celé České republice obdoby. Naučíte se efektivně programovat a využívat výpočetní zdroje k řešení náročných úloh z praxe. Nabyté znalosti využijete, ať už budete mít k dispozici obyčejný laptop, výkonnou pracovní stanici, nebo rovnou superpočítač.