Výpočetní fyzika a chemie

Fyzika-chemie_pictNumerické simulace a experimenty se v průběhu posledních dvou desetiletí staly ve fyzice a v chemii plnohodnotnou alternativou experimentů reálných. Nejenže nám umožňují lépe pochopit podstatu studovaných jevů, ale díky raketovému vývoji v oblasti superpočítačových technologií a teoretických metod jsou výrazně levnější než experimenty reálné.

Absolventi magisterského oboru Výpočetní vědy se specializací na výpočetní fyziku a chemii získají průpravu v obecném základu zaměřeném na efektivní využití nejvýkonnějších superpočítačů úrovně peta-scale a výše. Získají rovněž průpravu v základech teoretické fyziky a chemie odpovídajících magisterskému stupni studia, jakož i znalosti specializované v návaznosti na zaměření jejich diplomové práce.

Témata diplomových prací

Student si v rámci specializace může zvolit např. z těchto témat diplomových prací:

  • Srážková dynamika molekulových komplexů vody
  • Fotodynamika nanočástic rtuti
  • Modelování srážkových procesů v chladném plazmatu na bázi vzácných plynů

Využijte možnost studovat obor, který nemá v celé České republice obdoby. Naučíte se efektivně programovat a využívat výpočetní zdroje k řešení náročných úloh z praxe. Nabyté znalosti využijete, ať už budete mít k dispozici obyčejný laptop, výkonnou pracovní stanici, nebo rovnou superpočítač.