Magisterské studium

SPECIALIZACE

V rámci oboru si můžete vybrat specializaci

Datové analýzy a vizualizace

Více informací

Numerické paralelní algoritmy

Více informací

Výpočetní fyzika a chemie

Více informací

Průmyslové aplikace

Více informací

Bez ohledu na vybranou specializaci získají studenti znalosti v oboru HPC díky společným předmětům


Společný HPC základ

Více informací

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI UNIVERZITAMI

usi_logo

Při studiu našeho magisterského studijního programu mohou studenti využít naší blízké spolupráce s univerzitou Università della Svizzera italiana ve Švýcarsku. V průběhu magisterského studia se mohou naši studenti zúčastnit výměnného programu a rozšířit si své znalosti a dovednosti navštěvováním přednášek nabízených na Institutu výpočetních věd této univerzity.

usi_logo

Při studiu našeho magisterského studijního programu mohou studenti využít naší blízké spolupráce s univerzitou Università della Svizzera italiana ve Švýcarsku. V průběhu magisterského studia se mohou naši studenti zúčastnit výměnného programu a rozšířit si své znalosti a dovednosti navštěvováním přednášek nabízených na Institutu výpočetních věd této univerzity.

doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.

Garant magisterského studia, vědecký ředitel IT4Innovations

 Navazující magisterský studijní obor Výpočetní vědy je v České republice jedinečný obor zaměřený na vzdělávání specialistů v oblasti superpočítání a využití vysoce výkonných počítačů pro řešení výpočetně náročných úloh v aplikovaných vědách a technologiích. Student se během studia seznámí s architekturami současných superpočítačů, naučí se programovat paralelní aplikace či navrhovat efektivní paralelní algoritmy. Výuku zajišťuje Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, které je součástí mezinárodní výzkumné infrastruktury PRACE, díky čemuž bude moci student využívat jedny z nejvýkonnějších superpočítačů nejen u nás, ale i v Evropě. Témata diplomových prací jsou volena tak, aby se student již během studia mohl zapojit do aktivit výzkumných týmů a podílet se na hodnotných vědeckých výstupech. 

prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.

Garant doktorského studia, zástupce vědeckého ředitele IT4Innovations

 V rámci studia získáte rovněž odpovídající průpravu v oblasti tzv. soft skills, a to ať již jde o jazykový trénink a rozvoj schopnosti práce v mezinárodním kolektivu, či o schopnost prezentace dosažených výsledků před odbornou a laickou veřejností. Důraz bude kladen na rozvoj dovedností mezioborového dialogu a to nejen v rámci akademické sféry.
Naši absolventi najdou uplatnění ve vývojových odděleních velkých firem, jakož i v high-tech firmách malé a střední velikosti. S ohledem na jazykovou průpravu bude absolvent schopen pracovat v mezinárodních společnostech. Pro absolventy bude rovněž otevřena možnost akademické kariéry. Jako její start mohou zvolit navazující doktorský program Výpočetní vědy nebo některý z příbuzných doktorských studijních programů z nabídky naší školy či ostatních škol v České republice nebo v zahraničí. 

SEZNAM POVINNÝCH A POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

1. ročník, zimní semestr

Název předmětu Garant
Povinné předměty
Algoritmy a datové struktury doc. Mgr. J. Dvorský, Ph.D.
HPC architektury Ing. L. Říha, Ph.D.
Diferenciální a integrální počet … doc. RNDr. J. Bouchala, Ph.D.
Programování numerických metod prof. Ing. T. Kozubek, Ph.D.
Firemní angličtina I
Povinně volitelné předměty
Biologicky inspirované algoritmy prof. Ing. I. Zelinka, Ph.D.
Metody analýzy dat I Mgr. M. Kudělka, Ph.D.
Úvod do funkcionální analýzy doc. RNDr. J. Bouchala, Ph.D.
Teoretická mechanika doc. RNDr. R. Kalus, Ph.D.
Kvantová fyzika I doc. Dr. RNDr. P. Alexa
Teorie elektromagnetického pole doc. RNDr. P. Hlubina, CSc.
MKP a MHP doc. Ing. R. Halama, Ph.D.
Mechanika tekutin doc. Ing. S. Drábková, Ph.D.

1. ročník, letní semestr

Název předmětu Přednášející
Povinné předměty
Paralelní algoritmy RNDr. O. Jakl, CSc.
Paralelní programování I Mgr. B. Jansík, Ph.D.
Matematické modelování prof. Ing. T. Kozubek, Ph.D.
Firemní angličtina II
Diplomový projekt I
Povinně volitelné předměty
Metody analýzy dat II doc. Ing. J. Platoš, Ph.D.
Pravděpodobnost a statistika Ing. M. Litschmannová, Ph.D.
Numerické řešení PDR doc. Ing. D. Lukáš, Ph.D.
Variační metody doc. RNDr. J. Bouchala, Ph.D.
Termodynamika a statistická fyzika RNDr. D. Ciprian, Ph.D.
Fyzikální chemie prof. Ing. J. Seidlerová, CSc.
Chemická kinetika doc. RNDr. R. Kalus, Ph.D.
Modelování proudění s přenosem tepla prof. RNDr. M. Kozubková, CSc.
Aplikace MKP Ing. Z. Poruba, Ph.D.

* Studenti si volí 2 předměty z nabídky povinně volitelných předmětů.

2. ročník, zimní semestr

Název předmětu Přednášející
Povinné předměty
Paralelní programování II Mgr. B. Jansík, Ph.D.
Paralelní numerické knihovny doc. Mgr. V. Vondrák, Ph.D.
Diplomový projekt II
Povinně volitelné předměty
Matematika pro zpracování znalostí prof. RNDr. V. Snášel, CSc.
Metody analýzy dat III doc. Ing. J. Platoš, Ph.D.
Metody analýzy textových dat doc. Mgr. J. Dvorský, Ph.D.
Metody optimalizace prof. RNDr. Z. Dostál, DSc.
Kvantová fyzika II Mgr. J. Hamrle, Ph.D.
Optická spektroskopie doc. Dr. Mgr. K. Postava
Úvod do molekulárních simulací Ing. J. Tokarský, Ph.D.
Teorie plasticity doc. Ing. R. Halama, Ph.D.
3D proudění prof. RNDr. M. Kozubková, CSc.

2. ročník, letní semestr

Název předmětu Přednášející
Povinné předměty
Pokročilé paralelní programování Ing. L. Říha, Ph.D.
Diplomový projekt III
Povinně volitelné předměty
Neuronové sítě prof. Ing. I. Vondrák, CSc.
Analýza a optimalizace C/C++ aplikací Ing. S. Böhm, Ph.D.
Integrální a diskrétní transformace Ing. D. Horák, Ph.D.
Teorie grafů doc. Mgr. P. Kovář, Ph.D.
Teorie pevných látek prof. Dr. RNDr. J. Luňáček
Modelování elektronové struktury pevných látek Ing. D. Legut, Ph.D.
CFD a OpenFOAM Ing. T. Brzobohatý, Ph.D.
Řešení úloh strukturální mechaniky Ing. T. Karásek, Ph.D.

* Studenti si volí 2 předměty z nabídky povinně volitelných předmětů.

Využijte možnost studovat obor, který nemá v celé České republice obdoby. Naučíte se efektivně programovat a využívat výpočetní zdroje k řešení náročných úloh z praxe. Nabyté znalosti využijete, ať už budete mít k dispozici obyčejný laptop, výkonnou pracovní stanici, nebo rovnou superpočítač.