Přihláška

DOKTORSKÉ STUDIUM

Pro přihlášení ke studiu v akademickém studijním roce 2018/2019 jsou stanoveny následující termíny:

Termín podávání přihlášek: 1. 1. 2018 – 15. 6. 2018

 

Podrobný návod na podání přihlášky a podmínky přijetí naleznete v  dokumentu *.

V dokumentu Podmínky přijetí je možné nalézt informace potřebné pro přijetí ke studiu pro doktorské studijní programy Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Výpočetní vědy i Aplikovaná fyzika.

Využijte možnost studovat obor, který nemá v celé České republice obdoby. Naučíte se efektivně programovat a využívat výpočetní zdroje k řešení náročných úloh z praxe. Nabyté znalosti využijete, ať už budete mít k dispozici obyčejný laptop, výkonnou pracovní stanici, nebo rovnou superpočítač.