FAQ

Frequently Asked Questions

Obecné dotazy

Budou mít studenti příležitost spolupracovat na řešení vědeckých projektů?

Během studia budou mít studenti možnost zapojit se do projektů řešených na IT4Innovations a podílet se na řešení Studentské grantové soutěže.

Jaké je zázemí pro studenty na budově IT4Innovations?

Pro efektivnější komunikaci s lektory a za účelem stmelení studijní skupiny budou mít studenti v budově IT4Innovations k dispozici vlastní výzkumnou HPC laboratoř. Při výuce i při řešení diplomových prací budou studenti využívat infrastrukturu centra IT4Innovations (superpočítače, laboratoře) a rovněž laboratoře kateder a center spolupracujících na zajištění HPC studijního programu.

Magisterské studium

Jakým způsobem bude výuka organizována?

Při nástupu do studia si zvolíte jednu ze 4 nabízených specializací

Samotné studium se skládá z povinných předmětů tzv. společného HPC základu a z povinně volitelných předmětů zvolené specializace. Na konci prvního semestru si zvolíte téma diplomové práce z Vámi vybrané specializace a školitel Vám doporučí volitelné předměty vhodné k její realizaci. Při výuce i při řešení diplomových prací budete využívat infrastrukturu centra IT4Innovations (superpočítače, laboratoře) a rovněž laboratoře kateder a center spolupracujících na zajištění HPC studijního programu.

Mohu si vybrat také předměty z jiných kateder?

Kromě povinných předmětů společného HPC základu a povinně volitelných předmětů zvolené specializace, které jsou potřebné pro splnění požadovaného počtu kreditů, si můžete zvolit další volitelné předměty nabízené např. Katedrou aplikované matematiky, Katedrou informatiky (např. Počítačovou grafiku) apod.

Je na HPC oboru hodně matematiky? Je třeba se jí obávat?

S předměty z oblasti matematiky se samozřejmě setkáte. Není však důvod k obavám. Předmět Diferenciální a integrální počet funkcí reálné a komplexní proměnné  je z velké části opakováním a je primárně vyrovnávací pro studenty přicházející z jiných fakult než z FEI a takto bude pojata také výuka v tomto předmětu. V předmětu Matematické modelování  budou na praktických problémech převážně z oblasti aplikované informatiky a mechaniky demonstrovány základní algoritmy jejich řešení. Rozhodně to není o důkazech a matematické analýze, ale o algoritmech, postupech a jejich implementaci. Studenti se zájmem proniknout také do matematické analýzy těchto problémů se mohou profilovat výběrem specializace výpočetní matematika nebo vhodnou volbou volitelných předmětů.

Doktorské studium

Je možné přejít k vám z jiného doktorského studijního programu/oboru?

Ano, tato možnost zde je. Zašlete nám informace o oboru, který nyní studujete a jaké téma disertační práce jste si vybrali u nás. Všechny přestupy budeme řešit individuálně. Po domluvě s vašim novým školitelem, pak bude možnost zažádat o uznání již vykonaných zkoušek a aktivit disertačního semináře.

Máte další otázky? Pošlete nám svůj dotaz a my Vám obratem zašleme odpověď.

JMÉNO *:

Email *:

PŘEDMĚT :

ZPRÁVA *:

captcha

* povinné údaje

Využijte možnost studovat obor, který nemá v celé České republice obdoby. Naučíte se efektivně programovat a využívat výpočetní zdroje k řešení náročných úloh z praxe. Nabyté znalosti využijete, ať už budete mít k dispozici obyčejný laptop, výkonnou pracovní stanici, nebo rovnou superpočítač.