Využijte možnost studovat obor, který nemá v celé České republice obdoby. Naučíte se efektivně programovat a využívat výpočetní zdroje k řešení náročných úloh z praxe. Nabyté znalosti využijete, ať už budete mít k dispozici obyčejný laptop, výkonnou pracovní stanici, nebo rovnou superpočítač. Jako absolventi tohoto oboru se stanete specialisty, o které je již dnes velký zájem jak v renomovaných firmách, tak i ve vědecko-výzkumných organizacích.

doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.

Garant magisterského studia, vědecký ředitel IT4Innovations

 Navazující magisterský studijní obor Výpočetní vědy je v České republice jedinečný obor zaměřený na vzdělávání specialistů v oblasti superpočítání a využití vysoce výkonných počítačů pro řešení výpočetně náročných úloh v aplikovaných vědách a technologiích. Student se během studia seznámí s architekturami současných superpočítačů, naučí se programovat paralelní aplikace či navrhovat efektivní paralelní algoritmy. Výuku zajišťuje Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, které je součástí mezinárodní výzkumné infrastruktury PRACE, díky čemuž bude moci student využívat jedny z nejvýkonnějších superpočítačů nejen u nás, ale i v Evropě. Témata diplomových prací jsou volena tak, aby se student již během studia mohl zapojit do aktivit výzkumných týmů a podílet se na hodnotných vědeckých výstupech. 

prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.

Garant doktorského studia, zástupce vědeckého ředitele IT4Innovations

 V rámci studia získáte rovněž odpovídající průpravu v oblasti tzv. soft skills, a to ať již jde o jazykový trénink a rozvoj schopnosti práce v mezinárodním kolektivu, či o schopnost prezentace dosažených výsledků před odbornou a laickou veřejností. Důraz bude kladen na rozvoj dovedností mezioborového dialogu a to nejen v rámci akademické sféry.
Naši absolventi najdou uplatnění ve vývojových odděleních velkých firem, jakož i v high-tech firmách malé a střední velikosti. S ohledem na jazykovou průpravu bude absolvent schopen pracovat v mezinárodních společnostech. Pro absolventy bude rovněž otevřena možnost akademické kariéry. Jako její start mohou zvolit navazující doktorský program Výpočetní vědy nebo některý z příbuzných doktorských studijních programů z nabídky naší školy či ostatních škol v České republice nebo v zahraničí. 

Soutěž o tablet u příležitosti Dne otevřených dveří na VŠB – Technické univerzitě Ostrava vyhrál Jiří Kubis.

Gratulujeme!

Navazující magisterský studijní program bude následovat v příštím akademickém roce.

Do konce podávání přihlášek na doktorské studium zbývá:

SPECIALIZACE MAGISTERSKÉHO STUDIA

V rámci oboru si můžete vybrat specializaci

Datové analýzy a vizualizace

Více informací

Numerické paralelní algoritmy

Více informací

Výpočetní fyzika a chemie

Více informací

Průmyslové aplikace

Více informací

Bez ohledu na vybranou specializaci získají studenti znalosti v oboru HPC díky společným předmětům


Společný HPC základ

Více informací

PARTNEŘI HPC STUDIA

Skoda_Logo_CMYK

“ ŠKODA AUTO si uvědomuje potřebu rozšiřovat svůj vývojářský a výzkumný tým o odborníky z oblasti High Performance Computing a výpočetních věd. Absolventi nového studijního programu Výpočetní vědy garantovaného centrem IT4Innovations u nás zcela jistě najdou uplatnění. Těžiště naší spolupráce s centrem IT4Innovations vidíme ve výchově odborníků, a proto jsme se rozhodli pro podporu studia HPC v Ostravě.”

Petr Rešl, Vedoucí IT služeb

“V současnosti spolupracujeme s výzkumníky z IT4Innovations národního superpočítačového centra na vývoji nových senzorů pro automobilový průmysl. Využití HPC nástrojů zde výrazně zkracuje dobu řešení jednotlivých úloh, a tím i celý proces vývoje. Studium oboru Výpočetní vědy jsme se rozhodli podpořit proto, že zajistí dostatek kvalifikovaných odborníků na HPC, jenž jsou v našem oboru podnikání velmi potřeba.“

Ing. Jiří Baraňák

Mechanical Engineer

continental_2

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI UNIVERZITAMI

usi_logo

Při studiu našeho magisterského studijního programu mohou studenti využít naší blízké spolupráce s univerzitou Università della Svizzera italiana ve Švýcarsku. V průběhu magisterského studia se mohou naši studenti zúčastnit výměnného programu a rozšířit si své znalosti a dovednosti navštěvováním přednášek nabízených na Institutu výpočetních věd této univerzity.

AKCE

Nepropásněte žádnou z našich akcí

Využijte možnost studovat obor, který nemá v celé České republice obdoby. Naučíte se efektivně programovat a využívat výpočetní zdroje k řešení náročných úloh z praxe. Nabyté znalosti využijete, ať už budete mít k dispozici obyčejný laptop, výkonnou pracovní stanici, nebo rovnou superpočítač.

                   KONTAKTUJTE NÁS


 
captcha