Využijte možnost studovat obor, který nemá v celé České republice obdoby. Naučíte se efektivně programovat a využívat výpočetní zdroje k řešení náročných úloh z praxe. Nabyté znalosti využijete, ať už budete mít k dispozici obyčejný laptop, výkonnou pracovní stanici, nebo rovnou superpočítač. Jako absolventi tohoto oboru se stanete specialisty, o které je již dnes velký zájem jak v renomovaných firmách, tak i ve vědecko-výzkumných organizacích.

doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.

ředitel IT4Innovations

 Navazující magisterský studijní obor Výpočetní vědy je v České republice jedinečný obor zaměřený na vzdělávání specialistů v oblasti superpočítání a využití vysoce výkonných počítačů pro řešení výpočetně náročných úloh v aplikovaných vědách a technologiích. Student se během studia seznámí s architekturami současných superpočítačů, naučí se programovat paralelní aplikace či navrhovat efektivní paralelní algoritmy. Výuku zajišťuje IT4Innovations Národní Superpočítačové Centrum společně s katedrou informatiky, katedrou aplikované matematiky, katedrou fyziky, katedrou aplikované mechaniky, katedrou hydromechaniky a hydraulických zařízení a centrem nanotechnologií. IT4Innovations je součástí mezinárodní infrastruktury PRACE, díky čemuž můžou studenti využívat i nejvýkonnější superpočítače v Evropě. Témata diplomových prací jsou volena tak, aby se student již během studia mohl zapojit do aktivit výzkumných týmů a podílet se na hodnotných vědeckých výstupech. 

prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.

vědecký ředitel IT4Innovations

 V rámci studia získáte rovněž odpovídající průpravu v oblasti tzv. soft skills, a to ať již jde o jazykový trénink a rozvoj schopnosti práce v mezinárodním kolektivu, či o schopnost prezentace dosažených výsledků před odbornou a laickou veřejností. Důraz bude kladen na rozvoj dovedností mezioborového dialogu a to nejen v rámci akademické sféry.
Naši absolventi najdou uplatnění ve vývojových odděleních velkých firem, jakož i v high-tech firmách malé a střední velikosti. S ohledem na jazykovou průpravu bude absolvent schopen pracovat v mezinárodních společnostech. Pro absolventy bude rovněž otevřena možnost akademické kariéry. Jako její start mohou zvolit navazující doktorský program Výpočetní vědy nebo některý z příbuzných doktorských studijních programů z nabídky naší školy či ostatních škol v České republice nebo v zahraničí. 

Soutěž o tablet u příležitosti Dne otevřených dveří na VŠB – Technické univerzitě Ostrava vyhrál Jiří Kubis.

Gratulujeme!

Navazující magisterský studijní program bude následovat v příštím akademickém roce.

Do konce podávání přihlášek na doktorské studium zbývá:

SPECIALIZACE MAGISTERSKÉHO STUDIA

V rámci oboru si můžete vybrat specializaci

Datové analýzy a vizualizace

Více informací

Numerické paralelní algoritmy

Více informací

Výpočetní fyzika a chemie

Více informací

Průmyslové aplikace

Více informací

Bez ohledu na vybranou specializaci získají studenti znalosti v oboru HPC díky společným předmětům


Společný HPC základ

Více informací

PARTNEŘI HPC STUDIA

Skoda_Logo_CMYK

“ ŠKODA AUTO si uvědomuje potřebu rozšiřovat svůj vývojářský a výzkumný tým o odborníky z oblasti High Performance Computing a výpočetních věd. Absolventi nového studijního programu Výpočetní vědy garantovaného centrem IT4Innovations u nás zcela jistě najdou uplatnění. Těžiště naší spolupráce s centrem IT4Innovations vidíme ve výchově odborníků, a proto jsme se rozhodli pro podporu studia HPC v Ostravě.”

Petr Rešl, Vedoucí IT služeb

“V současnosti spolupracujeme s výzkumníky z IT4Innovations národního superpočítačového centra na vývoji nových senzorů pro automobilový průmysl. Využití HPC nástrojů zde výrazně zkracuje dobu řešení jednotlivých úloh, a tím i celý proces vývoje. Studium oboru Výpočetní vědy jsme se rozhodli podpořit proto, že zajistí dostatek kvalifikovaných odborníků na HPC, jenž jsou v našem oboru podnikání velmi potřeba.“

Ing. Jiří Baraňák

Mechanical Engineer

continental_2

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI UNIVERZITAMI

usi_logo

Při studiu našeho magisterského studijního programu mohou studenti využít naší blízké spolupráce s univerzitou Università della Svizzera italiana ve Švýcarsku. V průběhu magisterského studia se mohou naši studenti zúčastnit výměnného programu a rozšířit si své znalosti a dovednosti navštěvováním přednášek nabízených na Institutu výpočetních věd této univerzity.

AKCE

Nepropásněte žádnou z našich akcí

Využijte možnost studovat obor, který nemá v celé České republice obdoby. Naučíte se efektivně programovat a využívat výpočetní zdroje k řešení náročných úloh z praxe. Nabyté znalosti využijete, ať už budete mít k dispozici obyčejný laptop, výkonnou pracovní stanici, nebo rovnou superpočítač.